vrijdag 12 april 2013

even een glimlach / a brief smile

een hele dag regen
stroopgezichten
in de pap


in de berm vlak na de bocht
een vaas met bloemen


schoolreünie
bij binnenkomst beweegt
even het skelet


oud-collega
haar geweldige nieuwe baan
komt tussen ons in


met elke auto die passeert
wordt de haas groter


mussengekwetter
klinkt door in de rouwkamer
even een glimlach

-geschreven door Bouwe Brouwer (oneven) & Marleen Hulst (even). Uit de bundel Onderstroom / Undercurrent (2012). De rengay is tevens verschenen in Vuursteen - Lente 2013. Meer info -hier-.

//


rain all day
treacle faces
in the porridge


in the verge just after the turn
a vase with flowers


upon entering
the skeleton stirs for a moment
school reunion


former colleague
her brilliant new job
comes between us


with every car that passes
the hare becomes bigger


the chirp of sparrows
heard in the mortuary
a brief smile-written by Bouwe Brouwer (odd) & Marleen Hulst (even). From the rengay book Onderstroom / Undercurrent (2012). The rengay was also published in Vuursteen (Flint) - Spring 2013. More info -here-.
3 opmerkingen: