woensdag 22 februari 2012

oude meesters (6)

In de rubriek 'oude meesters' wordt eens per maand een haiku van één van de Japanse haikumeesters onder de (mijn) loep genomen. Wat vind ik ervan, wat haal ik eruit, wat doet het met me? Reacties zijn van harte welkom!

Honderd mijlen rijp
en ik in mijn kleine boot -
de maan in bezit.
(Yosa Buson, 1716-1783)


Haiku kan een pure beleving van poëzie zijn, stelt uitgeverij Kairos op de binnenflap van de bundel vast. En dat men daar deze winterhaiku zeker bij in gedachten had blijkt wel uit het feit dat het boekje de derde regel van de haiku, ´De maan in bezit´, als titel draagt. Ik kan er alleen maar mee instemmen!

Dat Buson een beroemd schilder was en dat zijn haiku vaak visueel zijn kan geen toeval zijn. Volgens de inleiding van het boekje is in zijn (Buson's) haiku vaak een dimensie aanwezig die niet kan worden uitgedrukt met de middelen van de schilder.
Dus waar Buson er niet in slaagde om het beeld in zijn gedachten op het doek te schilderen wist hij het wel in een haiku neer te zetten...  ik vraag me af of Buson zich ooit op de haiga-schilderkunst heeft gericht?

Bovenstaande haiku benadrukt het nietige van de mens in vergelijking met de ongrijpbare omvang van de wereld en daarbuiten. Maar ook de eenzaamheid van het alleen zijn versus het deel uitmaken van de schoonheid van alles wat er is. Daarmee (en misschien juist wel daardoor) lijkt de 'ik' in de haiku de situatie te kunnen aanvaarden.
Tegenwoordig is er veel aandacht voor 'mindfulness', een levenshouding die zijn oorsprong in het Boeddhisme vindt; letterlijk betekent het 'achtzaamheid'. Door te leven in het moment en aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen, wordt acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen mogelijk.
Mooi. Toch?
De haikubundel 'Buson. De maan in bezit' is een uitgave van Uitgeverij Kairos - Soest. ISBN 90 70338 20 3.
Algemene informatie over 'mindfulness' vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindfulness

Geen opmerkingen:

Een reactie posten